Windows XP - Edycja na koniec świata.

Chyba nie ma wśród regularnych czytelników tej strony osoby, która nie byłaby juz świadoma tego, że tydzień temu MS wycofał się z rozwijania...

Czytaj więcej...
Windows 7 Luty 2015 64-bit

Blisko dwa tygodnie temu opublikowaliśmy obraz Windows 7 oparty na wersji 32 bitowej...

Czytaj więcej...
Ramdisk - Uwolnij furię!

Rozwiązanie, jakim jest partycja w obrębie pamięci operacyjnej, nie cieszy się popularnością nawet pomimo faktu, że bardzo wielu ludzi posiada...

Czytaj więcej...

Kreator konta to program który utworzy nam konto użytkownika (tak jak w Windows MX 8) zamiast oobe. W niektórych modyfikacjach np. MX8 jest kreator konta. My zabierzemy się za jego zrobienie.


Potrzebne nam będą:
Wszystko w jednym: http://www.autoitscript.com/autoit3/downloads.shtml
Kreator

1. Odpalamy Script Editora
2. Zaczynamy od wpisywania tego:

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_icon=159.ico
#AutoIt3Wrapper_outfile=kreator.exe
#AutoIt3Wrapper_UseX64=n
#AutoIt3Wrapper_Compression=1
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=n
#AutoIt3Wrapper_Res_Language=1045
#AutoIt3Wrapper_Res_requestedExecutionLevel=requireAdministrator
#AutoIt3Wrapper_Run_Obfuscator=y
#Obfuscator_Parameters=/sci 1
#include
#Include
#Include


2.Teraz musimy stworzyć progressbara, ponieważ kreator nie może się pojawić po załadowaniu explorera

ProgressOn("Ładowanie...", "Trwa ładowanie... Czekaj", "0 sekund")
For $i = 0 to 10 step 1
sleep(2000)
ProgressSet( $i, $i & " procent")
Next
ProgressSet(200 , "Uzupełnij teraz dane.", "Zakończono")
sleep(500)
ProgressOff()

Tytuły możemy zmieniać tak jak w poprzednim punkcie. sleep(2000) oznacza w milisekundach czas trwania progressbara

3.Teraz zajmiemy się dialogami. Oczywiście teksty zmieniamy na inne

while 1
;~ Login   
$name = InputBox("Tytuł", "Podaj nazwę użytkownika: ",""," M", 300,120)
If @error = 1 Then
Do
MsgBox (16, "Błąd", "Musisz podać nazwę użytkownika!") 
$name = InputBox("Tytuł", "Podaj nazwę użytkownika: ",""," M", 300,120)
Until @error =0
EndIf
;~  Hasło
If @error = 0 Then
$pass = InputBox("Tytuł", "Opcjonalnie możesz ustawić hasło: ", "","*",300,120)
If @error = 1 Then
Do
MsgBox (16, "Błąd", "Musisz wpisać hasło dla twojego bezpieczeństwa !" & @LF &  "Naciśnij 'Ok' aby wrócić do okna z wpisaniem hasła!") 
$pass = InputBox("Bezpieczeństwo", "Podaj hasło do konta (Wymagane): ", "","*",300,120)
Until @error =0
EndIf

4. Została jeszcze procedura tworzenia. Tutaj wystarczy copy&paste

If @error = 0 Then
$status = Run("cmd.exe /c net user "&$name&" "&$pass&" /add", "", $STDERR_CHILD + $STDOUT_CHILD)
$admin = Run("cmd.exe /c net localgroup Administratorzy "&$name&" /add", "", $STDERR_CHILD + $STDOUT_CHILD)
_RunDOS("RunDll32.exe USER32.DLL,UpdatePerUserSystemParameters ,1 ,True")
result()
MsgBox (64, "Informacja", "Konto zostało utworzone." & @LF &  "Nacisnij 'Ok', aby zrestartować komputer, w celu dalszej konfiguracji", 5)

RegWrite ("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System", "DisableTaskMgr", "REG_DWORD", "0")
;~ Restart
ProgressOn("Restartowanie komputera", "Odliczanie czasu do restartu", "0 sekund")
For $i = 0 to 10 step 1
sleep(1000)
ProgressSet( $i, $i & " procent")
Next
ProgressSet(100 , "Restart", "Zakończono")
sleep(500)
ProgressOff()
;~ Wylogowanie 
Run("cmd.exe /c shutdown -r -t 0")

EndIf
EndIf
ExitLoop
WEnd


Func result()
While 2
$line = StdoutRead($status)
$line2 = StdoutRead($admin)
If Not @error Then
MsgBox(64, $title, $line,$admin)
Else
ExitLoop
EndIf
Wend

While 2
$line = StderrRead($status)
$line2 = StdoutRead($admin)
If Not @error Then
MsgBox(0, $title, $line,$admin)
Else
ExitLoop
EndIf
Wend
EndFunc

Tu gdzie jest ProgressOn("Restartowanie komputera", "Odliczanie czasu do restartu", "0 sekund")
For $i = 0 to 10 step 1
sleep(1000)
to możemy zmienić. Nie zmieniać tylko sleep(1000)

Zapisujemy to

Tworzenie do exe


1. Odpalamy Compile Script to .exe (w menu start>auto it)
2.
a) W source wybieramy zapisany skrypt
b)W Destination wybieramy miejsce do którego zapiszemy exe
c)W custom icon wybieramy ikonkę dla skryptu (opcjonalnie)
d)Jeśli robimy to dla systemu x64 zaznaczamy x64
3. Klikamy convert

Dodanie w nlite

W %OEM%\$$ kopiujemy gotowy kreator pod nazwą kreator.exe
1. Pierwszy przypadek (w folderze i386 nie mamy pliku nlite.cm_ lub nie zrobiliśmy jeszcze moda)
a)W nlite w instalacji nienadzorowanej w dodawaniu do postinstallacji dodajemy

%systemroot%\kreator.exe

2. Drugi przypadek (jest plik nlite.cm_)
a) Wypakujemy nlite.cm_
b) W pliku nlite.cmd w ostatniej linijce dopisujemy:

start %systemroot%\kreator.exe

c) zapisujemy, pakujemy do nlite.cm_ i zamieniamy z tym w i386

Screen z editora:
Obrazek

Wygląd na screenach możecie zobaczyć w systemie Windows AX Ultimate

Przykładowy au3 i exe kreatora: http://www.przeklej.pl/plik/kreator-exe ... 23nc63p03p

Proszę go nigdzie nie kopiować


Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Ostatnio komentowane

Statystyki

Aktualnie na Portalu
Przebywa  114 Gości i 0 Członków 

Aktualnie na Forum
Przebywa  0 Gości i 0 Członków 

Wsparcie Finansowe

Działamy non-profit. Przekazując małą kwotę pomagasz utrzymać te stronę w sieci.

My na Facebooku

Facebook Image

O stronie

© 2022 WindowsMX.PL.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by Joomla!
Szablon SmartAddons.Com